CAMERA JTECH

J-TECH TVI5637B ( 2MP )

Xem nhanh

J-TECH TVI5637B ( 2MP )

697.000₫
 - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.                  - Ống kính Mega pixel 2.8mm (TVI 1MP), 3.6mm (TVI > 1MP).                  - 02 đèn hồng...
Xem nhanh
J-TECH TVI5637A ( 1.3MP )

Xem nhanh

J-TECH TVI5637A ( 1.3MP )

646.000₫
 - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.          - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .          - 04 đèn hồng ngọai Array Φ40mm.          - Kích thước 86x86x168mm.      ...
Xem nhanh
J-TECH TVI5637 ( 1MP )

Xem nhanh

J-TECH TVI5637 ( 1MP )

561.000₫
 - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.          - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .          - 04 đèn hồng ngọai Array Φ40mm.          - Kích thước 86x86x168mm.      ...
Xem nhanh
J-TECH TVI5702B ( 2MP )

Xem nhanh

J-TECH TVI5702B ( 2MP )

680.000₫
 - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.                  - Ống kính Mega pixel 2.8mm (TVI 1MP), 3.6mm (TVI > 1MP).                  - 03 đèn hồng...
Xem nhanh
J-TECH TVI5702A ( 1.3MP )

Xem nhanh

J-TECH TVI5702A ( 1.3MP )

629.000₫
 - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.                  - Ống kính Mega pixel 2.8mm (TVI 1MP), 3.6mm (TVI > 1MP).                  - 03 đèn hồng...
Xem nhanh
J-TECH TVI5702 ( 1MP )

Xem nhanh

J-TECH TVI5702 ( 1MP )

544.000₫
 - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.                  - Ống kính Mega pixel 2.8mm (TVI 1MP), 3.6mm (TVI > 1MP).                  - 03 đèn hồng...
Xem nhanh
J-TECH TVI5700B ( 2MP )

Xem nhanh

J-TECH TVI5700B ( 2MP )

646.000₫
 - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.                  - Ống kính Mega pixel 2.8mm (TVI 1MP), 3.6mm (TVI > 1MP).                  - 02 đèn hồng...
Xem nhanh
J-TECH TVI5700A ( 1.3MP )

Xem nhanh

J-TECH TVI5700A ( 1.3MP )

595.000₫
 - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.                  - Ống kính Mega pixel 2.8mm (TVI 1MP), 3.6mm (TVI > 1MP).                  - 02 đèn hồng...
Xem nhanh
J-TECH TVI5700 ( 1MP )

Xem nhanh

J-TECH TVI5700 ( 1MP )

510.000₫
 - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.                  - Ống kính Mega pixel 2.8mm (TVI 1MP), 3.6mm (TVI > 1MP).                  - 02 đèn hồng...
Xem nhanh
J-TECH TVI5600B ( 2MP )

Xem nhanh

J-TECH TVI5600B ( 2MP )

595.000₫
 - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.          - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .          - 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm.          - Kích thước : ngang...
Xem nhanh
J-TECH TVI5600A ( 1.3MP )

Xem nhanh

J-TECH TVI5600A ( 1.3MP )

544.000₫
 - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.              - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .              - 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm.              - Kích...
Xem nhanh
J-TECH TVI5600 ( 1MP )

Xem nhanh

J-TECH TVI5600 ( 1MP )

459.000₫
 - Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP.              - Ống kính 3.6mm Mega Pixel .              - 02 đèn hồng ngọai Array Φ40mm.              - Kích...
Xem nhanh