CAMERA JTECH

J-TECH TVI5637B ( 2MP )

Xem nhanh

J-TECH TVI5637B ( 2MP )

697.000₫
- Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Ống kính...
Xem nhanh
J-TECH TVI5637A ( 1.3MP )

Xem nhanh

J-TECH TVI5637A ( 1.3MP )

646.000₫
- Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Ống kính 3.6mm Mega Pixel . ...
Xem nhanh
J-TECH TVI5637 ( 1MP )

Xem nhanh

J-TECH TVI5637 ( 1MP )

561.000₫
- Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Ống kính 3.6mm Mega Pixel . ...
Xem nhanh
J-TECH TVI5702B ( 2MP )

Xem nhanh

J-TECH TVI5702B ( 2MP )

680.000₫
- Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Ống kính...
Xem nhanh
J-TECH TVI5702A ( 1.3MP )

Xem nhanh

J-TECH TVI5702A ( 1.3MP )

629.000₫
- Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Ống kính...
Xem nhanh
J-TECH TVI5702 ( 1MP )

Xem nhanh

J-TECH TVI5702 ( 1MP )

544.000₫
- Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Ống kính...
Xem nhanh
J-TECH TVI5700B ( 2MP )

Xem nhanh

J-TECH TVI5700B ( 2MP )

646.000₫
- Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Ống kính...
Xem nhanh
J-TECH TVI5700A ( 1.3MP )

Xem nhanh

J-TECH TVI5700A ( 1.3MP )

595.000₫
- Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Ống kính...
Xem nhanh
J-TECH TVI5700 ( 1MP )

Xem nhanh

J-TECH TVI5700 ( 1MP )

510.000₫
- Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Ống kính...
Xem nhanh
J-TECH TVI5600B ( 2MP )

Xem nhanh

J-TECH TVI5600B ( 2MP )

595.000₫
- Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Ống kính 3.6mm Mega Pixel . ...
Xem nhanh
J-TECH TVI5600A ( 1.3MP )

Xem nhanh

J-TECH TVI5600A ( 1.3MP )

544.000₫
- Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Ống kính 3.6mm Mega Pixel ....
Xem nhanh
J-TECH TVI5600 ( 1MP )

Xem nhanh

J-TECH TVI5600 ( 1MP )

459.000₫
- Độ phân giải HD 1.0 ~ 2.0MP. - Ống kính 3.6mm Mega Pixel ....
Xem nhanh