5 Giá Trị Cốt Lõi Của ANHTAIGROUP

 1. KHÁT VỌNG:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Mong mỏi Khách hàng hãy khó tính hơn nữa đối với từng nhân viên và Doanh Nghiệp của chúng tôi”.

anhtaigroup mong muốn đáp ứng những khách hàng khó tính nhất. Chúng tôi luôn tôn trọng thất bại, cảnh giác sự thành công. anhtaigroup mong muốn rằng mỗi cá nhân, tập thể sẽ trưởng thành hơn sau những dự án và đấy chính là niềm tự hào, khao khát để chinh phục những đỉnh cao chân trời mới.

 

2. THAY ĐỔI:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Thay đổi để phát triển”

Anhtaigroup cùng nhau đoàn kết, khuyến khích sự sáng tạo, trọng dụng người tài cùng nhau Thay đổi để phát triển. Mỗi cá nhân trong Anhtaigroup tự hiểu rằng

" Đốt cháy mình để tự tỏa sáng cho bản thân, cho khách hàng và cho đối tác"

 

3. THẤU HIỂU:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Đặt Mình Vào Vị Trí Khách Hàng Để Thấu Hiểu”

Anhtaigroup quan niệm muốn khách hàng , đối tác hiểu và hợp tác với Anhtai thì trước hết phải “Thấu Hiểu Chính Mình” Ở Anhtai, điều này được gọi là “Tạo cơ hội để được lắng nghe ý kiến”. Chúng tôi luôn quan tâm và sẵn sàng giải quyết những vấn đề dù nhỏ nhất để trong nội bộ của Anhtai hiểu nhau hơn, để mỗi nhân viên của Anhtaigroup sẽ làm việc hết mình vì khách hàng đối tác và sự phát triển của công ty.

 

4. HÀNH ĐỘNG:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Làm-Sai-Sửa-Đúng-Tốt” = Hành Động

Cơ hội vụt đến, vụt đi, không báo trước và nếu đã để vụt mất, nó sẽ không quay trở lại, Eros luôn Hành Động để chuẩn bị trước để đón đầu, nắm bắt, tìm kiếm cơ hội. Chúng tôi” Làm “không sợ khó khăn, biết nhận ra cái “Sai” để “Sửa” cho “Đúng” phải làm thật “Tốt” để làm hài lòng khách hàng và đối tác.

 

5. HIỆU QUẢ:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

" Hãy Cho Tôi Thấy Sự Hiệu Quả"

“Hiệu Quả “ là điều làm nên Thành Công sự phát triển của Anhtai. Hiệu quả trong công việc, hiệu quả trong sự hợp tác, hiệu quả trong mọi việc mà Anhtai thực hiện. Vì chúng tôi hiểu rằng mọi thứ đều là vô nghĩa nếu như chúng không có Hiểu Quả. Với Anhtaigroup chúng tôi không cho phép nói lý do mà phải Nhận trách nhiệm và đưa ra Giải Pháp để tạo ra Sự Hiệu Quả để làm hài lòng với cả khách hàng, đối tác  khó tính nhất.