Công ty CP Đầu tư & Thương mại Anh Tài

Đầu báo kính vỡ ViTRON™ Plus GlassBreak RG71FM

1.380.000₫
Đầu báo kính vỡ. ViTRON™ Plus Acoustic Glass Break Detectors. ​Phát hiện vỡ các loại: Kính tấm thông thường, kính cường lực (kính tôi), kính dán (kính an toàn). Khoảng cách tối đa 9m.

Đầu báo kính vỡ. ViTRON™ Plus Acoustic Glass Break Detectors.
​Phát hiện vỡ các loại: Kính tấm thông thường, kính cường lực (kính tôi), kính dán (kính an toàn).
Khoảng cách tối đa 9m.

Đang cập nhật
Đang cập nhật