Asus

DVD RW ASUS Hãng

440.000₫
Hãng sản xuất Asus Chủng loại 24D5MT Sata Box Tốc độ đọc DVD+R : 16X DVD-R : 16X DVD+RW : 13X DVD-RW : 8X DVD-ROM : 16X DVD+R(DL) : 12X DVD+R(SL, M-DISC) : 12X DVD-R(DL) : 12X DVD-ROM(DL) : 12X DVD-RAM : 5X CD-R : 48X CD-RW : 40X CD-ROM : 48X DVD Video Playback : 6X VCD Playback : 24X Audio CD Playback : 10X Tốc độ...

Hãng sản xuất

Asus

Chủng loại

24D5MT Sata Box

Tốc độ đọc

DVD+R : 16X

DVD-R : 16X

DVD+RW : 13X

DVD-RW : 8X

DVD-ROM : 16X

DVD+R(DL) : 12X

DVD+R(SL, M-DISC) : 12X

DVD-R(DL) : 12X

DVD-ROM(DL) : 12X

DVD-RAM : 5X

CD-R : 48X

CD-RW : 40X

CD-ROM : 48X

DVD Video Playback : 6X

VCD Playback : 24X

Audio CD Playback : 10X

Tốc độ ghi

DVD+R : 24X

DVD-R : 24X

DVD+RW : 8X

DVD-RW : 6X

DVD+R(DL) : 8X

DVD-R (DL) : 8X

DVD+R(SL, M-DISC) : 4X

DVD-RAM : 5X

CD-R : 48X

CD-RW : 24X

Chuẩn cắm

SATA

Dùng cho

PC

Kích thước

5.25''

Công nghệ tích hợp

Cyberlink Power2Go 8

Cyberlink PowerBackup

E-Green

Đang cập nhật
Đang cập nhật