samsung

DVD SS Room Sata FPT

204.000₫
Hãng sản xuất SAMSUNG Kiểu kết nối Trong Tính năng ổ DVD-ROM Interface • SATA Tốc độ ghi Tốc độ ghi của DVD-RAM 12x Tốc độ ghi của DVD-R 8x Tốc độ ghi của DVD+R 8x

Hãng sản xuất SAMSUNG
Kiểu kết nối Trong
Tính năng ổ DVD-ROM
Interface • SATA
Tốc độ ghi
Tốc độ ghi của DVD-RAM 12x
Tốc độ ghi của DVD-R 8x
Tốc độ ghi của DVD+R 8x
Đang cập nhật
Đang cập nhật