Sản phẩm mới

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-3500 

Xem nhanh

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-3500 

1.683.000₫
            - Cho phép điều khiển từ xa bằng điện thoại di động.             - Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-3500       ...
Xem nhanh
Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-6000  

Xem nhanh

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-6000  

1.955.000₫
           - Cho phép điều khiển từ xa bằng điện thoại di động.             - Điều khiển Tắt/Mở bằng phần mềm trên Android phone.          ...
Xem nhanh
Thiết bị báo khách GUARDSMAN GS-132

Xem nhanh

Thiết bị báo khách GUARDSMAN GS-132

501.500₫
             - Bộ phận kiểm soát mở cửa sẽ phát hiện khi có Người mở cửa                đồng thời kích hoạt bộ phận...
Xem nhanh
Thiết bị báo khách GUARDSMAN GS-232 

Xem nhanh

Thiết bị báo khách GUARDSMAN GS-232 

535.500₫
            - Bộ phận kiểm soát mở cửa sẽ phát hiện khi có Người mở cửa                đồng thời kích hoạt bộ phận...
Xem nhanh